|       ارتباط با ما   |   درباره ما   |   راهنما
09166438252
کد مطلب : 23

بخش های مختلف یک توربین گاز

تصیویر شماتیک توربین گاز. در این تصویر، قسمت های مختلف توربین نام برده شده اند.
idkala

 
 
تست میکنیم برای مطالب سایت
مقالات سايت